Wanneer

 

Uw organisatie groeit en stuit tegen (onzichtbare)grenzen bijvoorbeeld:

productie capaciteit, ruimte, kennisniveau etc.

U krijgt signalen dat het hapert binnen uw organisatie bijvoorbeeld:

  • U ontvangt klachten zoals: kwaliteit, levertermijnen, foutieve leveringen etc
  • U merkt dat u teveel reactief en ad hoc handelt.
  • Er zijn/ontstaan voorraadverschillen.
  • Uw intuïtie zegt dat het beter kan. 

 

Hoe

 A.

TWK bepaald samen met u op basis van gesprekken de status van de logistiek binnen uw organisatie:

1 Reactief

2 Effectief

3 Toegankelijk

4 Samenwerkend

 

Ad 1 reactief

De processen zijn ongestructureerd en slecht gedefinieerd. De performance is onbetrouwbaar. Management is vooral probleemoplossend bezig.

 

Ad 2 effectief

Gestructureerde en goed gedefinieerde processen. Inzicht in kosten. Doelstellingen kunnen worden gedefinieerd en men heeft  de mogelijkheid tot analyseren van de bottle necks.

 

Ad 3 Toegankelijk

Gebruik maken van IT om meer inzicht te verkrijgen en performance te verhogen.

 

Ad 4 Samenwerken.

Door informatie te delen in de supply chain kunnen we door samen te werken een tot een betere performance komen in de gehele suply chain. Tevens een acceptatie van de medewerkers dat de werkwijze voordurend blijft veranderen de omgeving veranderd immers ook voortdurend.

 

B.

TWK inventariseert het huidige logistieke proces door de werkwijze binnen uw organisatie te volgen en uw werknemers ‘on the job’ te interviewen.

C.

Verwerking van de informatie en het ontwikkelen van een gewenste situatie(fase 4) gevolgd door een bondige conclusie en een lijst met aanbevelingen.

D.

U kunt met de aanbevelingen zelf aan de slag. Ontbreekt het u aan tijd dan zal TWK u van harte van dienst zijn.

 

Tenslotte

De insteek hierbij is ASAP. Bij TWK betekent  dit ´As simple as possible´. TWK gaat terug naar het primaire proces en vult aan wanneer dit noodzakelijk is. Hierdoor worden de processen flexibel, inzichtelijk en meetbaar. Daarnaast worden deze helder en duidelijk voor betrokkenen en bieden ruimte voor eigen inbreng en creativiteit.

TWK Logistieke dienstverlening
Vossebeltweg 12 - 7431 AT Diepenveen
Tel. 06-19478164